Το νέο φυλλάδιο της Embryomed

17/12/2009 15:59:49 GMT +02:00Το νέο φυλλάδιο της embryomed με όλες τις πληροοφορίες για τον δρ. Μερίδη και την embryomed είναι διαθέσιμο. Στείλτε μας ένα e-mail με τα στοιχεία σας για να σας το ταχυδρομήσουμε.


Ο γιατρός συμβουλεύει

17/12/2009 17:44:44 GMT +02:00

"Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο κάθε γυναίκα πρέπει να υποβάλλεται σε έναν Προληπτικό Γυναικολογικό Έλεγχο. Είναι πολύ σημαντικός για την υγεία,  αρτιμέλεια και διατήρηση της γονιμότητας  μιας γυναίκας.  Με αυτόν τον τρόπο, μικρά προβλήματα που μπορούν να διαγνωστούν, συνήθως βρίσκονται  σε αρχικά στάδια και είναι πλήρως αναστρέψιμα"...

Δωρεάν Συμβουλευτική για ζευγάρια

19/12/2009 13:52:43 GMT +02:00

...


Αναζήτηση