Επικοινωνήστε μαζί μας για το πρόβλημα υπογονιμότητας σας!

06/10/2010 16:47:16 GMT +03:00
 
 Το Women's Health Center  παρέχει δωρεάν συμβουλές και πληροφορίες σε ζευγάρια που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπογονιμότητας. «Καθώς τα περισσότερα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπογονιμότητας δεν συνηθίζουν να συζητούν το πρόβλημά τους ανοικτά», επισημαίνει ο κος Μερίδης, ειδικός σε θέματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής , «η διαδικτυακή επικοινωνία με ένα εξειδικευμένο κέντρο , τους δίνει την δυνατότητα να πάρουν κάποιες απαντήσεις στα θέματα που τους απασχολούν, χωρίς να αναζητούν μόνοι στο ίντερνετ, σε ιστοσελίδες αμφισβητήσιμης αξιοπιστίας και επιστημονικότητας»  
Μπορείτε να απευθύνθειτε στο Women's Health Center για οποιαδήποτε απορία η πρόβλημα έχετε που  σχετίζεται με την γονιμότητα σας, τώρα αλλά και στο μέλλον καθώς και για πληροφόρηση όσον αφορά τις καλύτερες επίλογες σας για την επίτευξη μιας εγκυμοσύνης, πάντα με βάση τις τελευταίες ιατρικές εξελίξεις στο πεδίο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
 

 


Δωρεάν Συμβουλευτική για ζευγάρια

19/12/2009 13:52:43 GMT +02:00

...

Ο γιατρός συμβουλεύει

17/12/2009 17:44:44 GMT +02:00

"Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο κάθε γυναίκα πρέπει να υποβάλλεται σε έναν Προληπτικό Γυναικολογικό Έλεγχο. Είναι πολύ σημαντικός για την υγεία,  αρτιμέλεια και διατήρηση της γονιμότητας  μιας γυναίκας.  Με αυτόν τον τρόπο, μικρά προβλήματα που μπορούν να διαγνωστούν, συνήθως βρίσκονται  σε αρχικά στάδια και είναι πλήρως αναστρέψιμα"...


Αναζήτηση