Λαπαροσκοπική αφαίρεση κύστεων ωοθηκών


Οι ωοθηκικές κύστεις αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη επιτυχία λαπαροσκοπικά με εξαίρεση τους (κυστεκτομή), αφού έχει προηγηθεί λεπτομερής προεγχειρητική εκτίμηση, ώστε να αποκλεισθεί η περίπτωση κακοήθειας. Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται ώστε να εξαιρεθεί ολόκληρη η κάψα της κύστης χωρίς να ραγεί, με προσπάθεια διατήρησης του ωοθηκικού ιστού. Σε περίπτωση υποψίας κακοήθειας, επιβάλλεται η διενέργεια ταχείας βιοψίας. Σε γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών που δεν έχουν ανταποκριθεί στις κλασσικές θεραπευτικές μεθόδους για επίτευξη κύησης, διενεργείται με την βοήθεια μονοπολικής διαθερμίας ή ακτίνων Laser drilling των ωοθηκών (δημιουργία μικρών πολλαπλών οπών, 5-6 ανά ωοθήκη).


Αναζήτηση