Κύστεις ωοθηκών

Οι ωοθήκες είναι σημαντικά όργανα του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας. Κάθε γυναίκα έχει δύο ωοθήκες που βρίσκονται στα πλάγια και προς τα πίσω της μήτρας. Το μέγεθος της κάθε ωοθήκης είναι όσο περίπου ενος καρυδιού. Οι ωοθήκες παράγουν τα ωάρια που αποτελούν τα γεννητικά κύτταρα της γυναίκας που μετά από τη γονιμοποίησή τους από το σπερματοζωάριο σχηματίζουν το έμβρυο. Οι ωοθήκες επίσης παράγουν σημαντικές ορμόνες του γυναικείου συστήματος που ελέγχουν τον έμμηνο κύκλο της γυναίκας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γυναικείου φύλου. 

Πολυκυστικές ωοθήκες/ Σύνδρομο (PCO)

Περίπου μία στις πέντε γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας έχουν κάποιες πολύ μικρές κύστες στις ωοθήκες τους. Στην πλειοψηφία αυτών των γυναικών το εύρημα αυτό δεν θα προκαλέσει κανένα πρόβλημα. Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό θα συνοδευτεί με κάποια διαταραχή στα επίπεδα ορμονών που παράγονται από τις ωοθήκες που μπορεί να οδηγήσουν σε ορισμένα ενοχλητικά συμπτώματα ή ακόμα και υπογονιμότητα. Τότε πλέον θα μιλάμε για το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών που συνήθως απαιτεί κάποια ειδική θεραπεία.

Αναζήτηση