Εξέταση

Ο καλύτερος γνώστης της δομής και τοπογραφίας των μαστών είναι η ίδια η γυναίκα . Η ίδια η γυναίκα όταν κάνει μπάνιο ή πριν ξαπλώσει μπορεί και πρέπει να κάνει αυτοψηλάφηση μαστών σε ορθία θέση μπροστά στον καθρέπτη και εν συνεχεία σε κατακεκλιμένη στάση . 

Ινοκυστική νόσος

Πολλοί γιατροί συνηθίζουν να χαρακτηρίζουν ινοκυστική μαστοπάθεια (νόσο) τις φυσιολογικές αλλαγές που συμβαίνουν συνήθως στους μαστούς των προεμμηνορρυσιακών γυναικών και ιδίως όταν πρόκειται για συμπαγείς μαστούς. Αποτέλεσμα της κατά κάποιο τρόπο άτυπης αυτής ανταπόκρισης των μαστών στις ορμονικές επιδράσεις είναι η δημιουργία κλινικών αλλά και ιστοπαθολογικών αλλαγών στο μαστό.

Ινοαδενώματα

Πρόκειται για συμπαγή ογκίδια από ινώδη και αδενικό ιστό και αποτελούν τον πιο κοινό όγκο στις νεαρές ηλικίες (μεταξύ 20-30 ετών), αν και μπορεί να αναπτυχθούν και σε γυναίκες οποιασδήποτε ηλικίας.

Μαστογραφία/ Ψηφιακή μαστογραφία

Η ψηφιακή μαστογραφία χρησιμοποιείται διεθνώς τα τελευταία χρόνια ως διαγνωστική ακτινολογική μέθοδος. Καθώς μάλιστα οι ψηφιακοί μαστογράφοι έχουν εξελιχθεί τεχνολογικά την τελευταία τριετία, η ιατρική κοινότητα έχει αντιληφθεί πλήρως και αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της μεθόδου έναντι της μέχρι τώρα εφαρμοζόμενης συμβατικής - αναλογικής μαστογραφίας. 

Αναζήτηση